top of page

Specijalan CMS sustav za poboljšanja poslovnih procesa tvrtke EMSO E.M.S.

Poboljšanje IKT za EMSO e-mobility solutions d.o.o., KK. 03.2.1.19,
Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz Informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

Naziv projekta:  Specijalan CMS sustav za poboljšanja poslovnih procesa tvrtke EMSO E.M.S.


Kratki opis projekta:

 

Specijalan CMS sustav za poboljšanja poslovnih procesa tvrtke EMSO E.M.S. optimizirat će poslovanje tvrtke EMSO e-mobility solutions d.o.o. tako što će omogućiti rješenja za upravljanje zapisnicima sa servisa i montaža punionica za elektro vozila, ponudama i odnosima s korisnicima (CMS-Content Management System), marketingom te upravljanjem imovinom i rizicima.

Ciljane skupine projekta su tvrtka i njezini zaposlenici, a koristi će imati i poslovni partneri te klijenti.

Tvrtka je ovime rješila izazov nepostojanja strukturirane i prezentabilne baze podataka, kao i nepovezanosti podataka o krajnjim korisnicima i partnerima, što je utjecalo na lošiju konkurentnost i usporenost poslovnih procesa.

Zbog toga je razvijen specijalan CMS sustav za poboljšanje poslovnih procesa trvtke EMSO E.M.S., a sve u svrhu generiranja ušteda u novčanim, ljudskim, vremenskim i materijalnim resursima poslovnih procesa.


Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

 

Cilj projekta je bilo ulaganje u razvoj specifičnog softverskog rješenja za upravljanje zapisnicima, ponudom i odnosima s korisnicima (CMS-Content Management System), a koji će dovesti do optimizacije poslovnih procesa.

Razvojem i implementacijom SaaS Web aplikacije omogućit će se upravljanje zapisnicima sa terena i poslovnim ponudama od strane djelatnika. Web aplikacija će omogućiti jedinstvene povijesne zapise zapisnika sa terena na montažama i servisiranju elektro punionica. Na temelju povijesnih podataka djelatnici će moći efikasno parametrizirati ponude i fakture koje se šalju klijentima te
smanjiti broj pogrešaka. Web aplikacija će dovesti do standardizacije cjelokupnog procesa kao konačnog cilja.

Web aplikacija za upravljanje Zapisnika i ponuda zamijenit će usmeno provođenje radnih zadataka u trenutnoj internoj poslovnoj komunikaciji, što će temeljem iskustva vlasnika i djelatnika poboljšati okvirni angažman djelatnika usmjeren na prodaju i marketing, sve po preciznoj poznatoj specifikaciji tražene usluge i metode pristupa korisnicima.

Razvoj i implementacija SaaS Web aplikacije za upravljanje zapisnika i ponuda omogućit će statističko praćenje izvršenih zadataka te praćenje učinkovitosti djelatnika.

 

Cilj Web aplikacije je maksimalna procjena utroška vremenskog resursa po zadatku. Ta procjena dovest će do točnije procjene ljudskih resursa u ponudama odnosno do smanjenja gubitaka, mogućnosti analitike, planiranja i izvještavanja.


Ukupna vrijednost projekta: 180.000,00 kn, EU sufinancirano: 115.200,00  kn


Razdoblje provedbe projekta: 28.07.2020.- 28.01.2021.


Kontakt osoba za više informacija: Josip Kolarec (emso@emso.hr)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

www.strukturnifondovi.hr

Kod poziva: KK.03.2.1.19

 

Verzija poziva: 2

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Oprativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.

Nadležno tijelo:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

eu-fond.png
bottom of page