top of page

O NAMA

EMSO E-MOBILITY SOLUTIONS d.o.o.

OPIS POSLOVANJA TVRTKE,NJEZINI CILJEVI  I MISIJA

 

EMSO e-mobility solutions d.o.o. je tvrtka sa sjedištem u Velikoj Gorici, specijalizirana za pružanje usluge savjetovanja i izrade projekata za sustave elektromobilnosti i prodaju solarnih sustava. Projektira stambene zgrade, poslovne prostore, komunalnu infrastrukturu, vodovodne i kanalizacijske objekte kao i biciklističke staze i prometnice te vrši nadzor na izgradnjom građevinskih objekata. Pruža usluge projektiranja, montaže i servisa elektro punionica i solarnih- fotonaponskih elektrana na području Republike Hrvatske, BiH, Crne Gore i Slovenije. U Veikoj Gorici pruža uslugu prodaje solarne opreme za sunčane elektrane, prodaju elektro vozila (hoverborda, elektro bicikli, elektro skuteri, elektro romobili, te elektro automobila) klima, peći na pelet, led rasvjetu u trgovini Emso-Solarshop na adresi Matice hrvatske 56,10410 Velika Gorica.

EMSO je registriran za djelatnost  71.12. Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje.

Na području Zagrebačke županije postoji 220 aktivnih poslovnih subjekata koji se bave navedenom djelatnošću. Radi relevantnije usporedbe s konkurencijom napravljena je usporedba s poslovnim subjektima koji imaju do 10 zaposlenih i godišnje poslovne prihode veće od 1 milijun kuna. Prema tako definiranim kriterijima postoji 26 direktnih konkurenata.

Nadalje, na području Grada Velike Gorice, koje je primarno tržište napravljena jednaka usporedba s konkurencijom, postoji 8 direktnih konkurenata.  Unatoč mnogobrojnoj konkurenciji zauzeo je stabilno mjesto na tržištu, ostvario zavidne rezultate i dokazao svoju vrijednost što je vidljivo iz financijskih izvješća. Od  2016.godine prihodi tvrtke se udvostručavaju u svakoj narednoj godini. Iz podataka za 2018. godinu, vidljivo je da usprkos navedenom broju konkurenata  EMSO je u prošloj godini generirao za 60 % veći prihod u odnosu na 2017. godinu. Glavne specifičnosti poslovanja očitaju se visokom kvalitetom pruženih usluga, pravovremenom isporukom usluge, kvalitetnim izborom suradnika/ partnera te praćenjem projekata od ideje do konačne isporuke.  U strukturi kupaca omjer fizičkih i pravnih osoba je  20:80, drugim riječima 20% čine fizičke osobe, a 80% pravne. Najveći udio prihoda ostvaruje se prodajom prihoda od projektiranja, montiranja i servisiranja punionica, a zatim slijedi projektiranje, montaža i servisiranje solarnih panela.

Potražnja za specijaliziranim projektima elektro mobilnosti je tržište koje tek ulazi u uspon, posebice ako se uzme u obzir EU agenda za povećanje udjela „čistijih“ oblika transporata te općenito ekološki prihvatljivih i učinkovitih rješenja.  Prema statističkim podacima, Hrvatska trenutno ima e-punionica na 272 lokacije sa 693 priključaka. Od navedenog broja postavljenih punionica EMSO se može pohvaliti da je projektirao i montirao oko 110 punionica, a servisira njih 150.  U tom segmentu, EMSO raspolaže internim iskustvom i referencama, što poduzeću daje znatnu konkurentsku prednost.

 

EMSO u svom programu ima i proizvodnju:

-      SOLEBIC (SOLAR ELECTRIC BIKE CHARGER), elektro punjač za el. bicikle koji je prepoznatljiv na području RH.               

       Postavljeno je od značajnijih lokacija osam (8) SOLEBIC-a u Gradu Splitu i četiri (4) u Gradu Velikoj Gorici.

-      EMSO SOLAR SMART BUS STATION

-      Solarna Display konzola sa natkrivenom pametnom klupom-SSDCCB

-      EMSO SOLAR SMART BENCH

 

Istovremeno, trgovina na malo sa solarnim sustavima ima izrazit tržišni potencijal zbog slabe konkurencije, dok se ponudom takve opreme zapravo upotpunjuje misija poduzeća te povećava sposobnost pridobivanja kupaca s različitim potrebama u domeni energetski učinkovitih i ekoloških prihvatljivih rješenja.

Na EU razini, pitanje eko mobilnosti opisano je u Direktivi 2009/33 iz 2009., gdje je intencija poduprijeti članice u razmjeni znanja i najboljih praksi za promicanje kupnje čistih i energetski učinkovitih vozila. Nadalje, slijedom Direktive 2014/94 iz 2014. o infrastrukturi za alternativna goriva indirektno se potiče razvoj EU tržišta elektro vozila, koje bi s oko 200.000 e-vozila trebalo narasti na 6 mil. do kraja 2020. RH je također prepoznala nužnost unapređenje energetske učinkovitosti prometa kroz Strategiju prometnog razvoja RH 2014. – 2030., gdje se kod cilja 6. sugeriraju intervencije u pogledu navika mobilnosti i preusmjeravanje na alternativne vidove prometa kao što su elektro vozila- elektro bicikli, elektro skuteri, elektro romobili, te elektro automobili. Za postizanje željenih pokazatelja, kao i ambicioznih ciljeva krovne strategije Europa 2020 (20% smanjenje emisije CO2, 20% viši udio obnovljivih izvora energije, 20% viša energetska učinkovitost) u javnom prostoru se vrše brojne aktivnosti senzibilizacije privatnih i javnih subjekata za korištenje eko rješenja. Osim što JLS i županije uključuju ovakve projekte u vlastite razvojne strategije, i građani se, uslijed mogućnosti postizanja ušteda, sve više raspituju o energetski učinkovitijim rješenjima.

Dodatno, zahvaljujući natječajima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji sufinancira nabavu sustava za korištenje obnovljivih izvora energije malim i srednjim poduzetnicima, JLS-ovima, ustanovama, školama, vrtićima kao i izgradnju elektro punionica EMSO-u se pružila prilika u širenju broja klijenata ali i istovremeno i ugovaranje dodatnih poslova. Svako kućanstvo (fizička osoba), poduzeće i javna ustanova koja želi proizvoditi energiju za vlastite potrebe, a samim time smanjiti troškove energije, podići kvalitetu života i osigurati vlastitu dugoročnu financijsku i ekološku održivost je ciljano tržište EMSO e-mobility solutions-a.

Rast prihoda, kao i tržišni potencijal EMSO-a na području cijele RH je izgledan i realan, a uz adekvatnu opremljenost u mogućnosti je ponuditi usluge projektiranja (punionica i /ili solarnih elektrana) na cijelom području Republike Hrvatske, ali i šire.

Prema statističkim podacima, Hrvatska trenutno ima e-punionica na 272 lokacije sa 693 priključaka, od čega je 150  javnih e-punionica u rad pustio Hrvatski Telekom (u nastavku HT). EMSO je ugovoreni partner HT-a za projektiranje, montiranje i servisiranje elekro punionica. Stalnom nabavom visoko sofisticirane tehnologije i opreme daje veću pouzdanost i učinkovitost opreme kroz minimalne ili nikakve zastoje u radu i kao i skraćeno vrijeme za obavljanje istih radnji, omogućit će zadržavanje usluge servisiranja kao i ugovaranje dodatne usluge servisiranja ostalih punionica ne samo na području RH već i šire što u konačnici  dovodi do povećanja konkurentnosti i povećanja poslovnih prihoda.

Unatoč relativno dobrom poslovanju, EMSO želi postati prepoznatljivi na tržištu i poraditi na svojim marketinškim aktivnostima koje su do sada funkcionirale na principu usmene preporuke, brošura i vizitka i internetskog oglašavanja. Drugim riječima kako bi se nastavio kontinuitet poslovanja prisiljen je poraditi na dodatnim marketinškim aktivnostima. U današnjici, navedene aktivnosti su praktičan, efektan, odličan, ali i nužan način za privlačenje pažnje kupaca i promociju brenda.

Nadalje,  pronalazak novih kupaca i širenje na tržištu, zahtjeva i komunikaciju s klijentima i dogovaranje posla u adekvatno uređenom poslovnom prostoru koji se prethodno dogovarao na lokaciji. Nakon adekvatnog uređenja prostorija, EMSO će biti u mogućnosti održati sastanke sa klijentima u vlastitim prostorijama, što sada nije bila mogućnost.

Opći cilj tvrtke EMSO E-MOBILITY SOLUTIONS d.o.o. je povećanje produktivnosti i kvalitete rada, a time i konkurentnost tvrtke, što je u skladu sa ciljem „Povećanje konkurentnosti i društvene odgovornosti gospodarstva“ definiranog Županijskom razvojnom strategijom Zagrebačke županije do 2020.“

Svrha  je stvaranje adekvatnih radnih uvjeta koji će omogućiti ostvarenje navedenog općeg cilja odnosno povećanja produktivnosti i efikasnosti poslovnog procesa, povećanja konkurentnosti, te zauzimanja većeg tržišnog udjela posebice u području elektro punionica, elektro vozila i solarnih elektrana.

Image by Ernest Ojeh
bottom of page