EMSO e-mobility solutions zapošljava DJELATNIKE !

Updated: Apr 15

Tvrtka EMSO e-mobility solutions zapošljava djelatnika/djelatnicu za radove na montaži e-punionica i solarnih elektrana.

Ako se zainteresirani, svoju prijavu pošaljite na našu email adresu: solarshop@emso.hr


0 views0 comments