top of page

TVRTKA EMSO e-mobility solutions OBJAVILA JE NATJEČAJ ZA ELEKTRIČARA

16 views0 comments

Recent Posts

See All

Tvrtka EMSO e-mobility solutions zapošljava djelatnika/djelatnicu za radove na montaži e-punionica i solarnih elektrana. Ako se zainteresirani, svoju prijavu pošaljite na našu email adresu: solarshop@

Tvrtka EMSO e-mobility solutions traži studente za radove na montaži solarnih elektrana i izvođenje radova za e-punionice. Ako ste zainteresirani, svoju prijavu možete poslati na naš e-mail: solarshop

bottom of page