Visoko kvalitetani PELETI domaće proizvodnje.
Pakiranje: vreća 15 kg.

 

Opis proizvoda:

 

Pelet je energetsko gorivo koje se dobija iz obnovljivih izvora složenim tehnološkim postupkom mljevenja, sušenja i presovanja raznih bio materijala.

Drveni peleti se proizvodi od hrasta, bukve i jele/smreke cilindričnog je oblika prečnika 6 mm, a riječ je o kvalitetnom i vrlo kaloričnom gorivu čijim sagorijevanjem nastaje samo jedan posto pepela.

Kao i svako biogorivo, u potpunosti zadovoljava visoke ekološke Europske i svjetske standarde, to jeste ne ugrožava okoliš i prirodu.

Drveni peleti

kn31,50Price