top of page

SOLE automatika sa Grundfos pumpom 25/65,2-12L/min, Autocontrol CS/2,SSC-1

 

Pumpna grupa sa elektronikom komplet

Solarna pumpna grupa

1. Crpka (Wilo ili Grundfoss DN 25), ugradbena
visina 180 mm, razvodna kutija, priključni kabel
2 m
2. 2 tropute kuglaste slavine s ručno podesivom
gravitacijskom kočnicom (nepovratni ventil) u
povratnom toku
3. 2 termometra 20 – 150°C, s blendom crvene
odnosno plave boje kao oznaka za polazni odn.
povratni tok
4. sigurnosna grupa 6 bara i manometar 0-10 bara
s TÜV-certifikatom
5. slavina za punjenje, pražnjenje i ispiranje s
ograničavačem protoka i skalom za pokazivanje
protoka (3-13 l/min)
6. EPP izolacija protupožarne klase B1
7. priključak za ekspanzijsku posudu
8. permanentni odzračnik s odzračnim vijkom
9. slavina za punjenje i ispiranje
Pumpne grupe isporučuju se sa ili bez crpke, s izolacijom i kompletnim priborom za
montažu na zid, predmontirane, zabrtvljene i otisnute u završnoj kontroli

 

Grundfos pumpa za solarno grijanje sa automatikom

    bottom of page