top of page

Toplinski sustavi prikupljaju tj. apsorbiraju Sunčevu energiju u obliku topline. Njihov rad temelji se na solarnim kolektorima (pločastim i vakuumskim). Solarni kolektori proizvode toplinsku energiju, koja se putem tekućeg medija, cijevima, uz pomoć pumpe, prenosi do spremnika potrošne tople vode. Na taj način pohranjena energija koristi se za zagrijavanje vode na:

  • vrlo visoke temperature – za proizvodnju električne energije / procesnu toplinu
  • srednje visoke temperature – za zagrijavanje zraka/prostora i proizvodnju električne energije
  • niske temperature – za zagrijavanje vode/prostora

Prema Novom tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije moguće je povećati otkupnu cijenu za kWh električne energije ugradnjom toplinskih sustava uz fotonaponske. U tom slučaju potrebno je zadovoljiti propisani omjer instalirane snage toplinskog sustava na OIE (obnovljivi izvor energije) i instalirane snage sunčane elektrane, koji iznosi:

  • 25% za sunčane elektrane do 10kW
  • 20% za sunčane elektrane do 30kW
  • 15% za sunčane elektrane veće od 30kW

U usporedbi sa nekim europskim državama Hrvatska ima ogroman potencijal u dozračenoj Sunčevoj energiji tj. broju sunčanih sati, koji je moguće iskoristiti pomoću tehnologija za pretvorbu energije Sunčeva zračenja u toplinsku energiju za grijanje i pripremu potrošne tople vode. Bez obzira na veliki potencijal Hrvatska ima daleko najmanje instaliranih solarnih kolektora po stanovniku. Prema tim podacima u Hrvatskoj se očekuje samo napredak. „Zelenim kreditima“ subvencionirati će se dio investicije za projekte proizvodnje električne energije iz OIE.

Sukladno europskoj strategiji korištenja Sunčeve energije, koju je i Hrvatska prihvatila, očekuje se planiranje optimalne iskoristivosti Sunčeve energije. U budućnosti Zakonom o prostornom uređenju planirati će se optimalan nagib, orijentacija građevina, kao i prostor za smještaj solarnih kotlovnica i solarnih toplana, čime će se osigurati priprema potrošne tople vode, grijanje i hlađenje prostora najvećim mogućim dijelom na temelju energije Sunčeva zračenja.

Solarni vakumski kolektor HEAT-PIPE 12 cijevi 70mm

    bottom of page