top of page

SOLARNE ELEKTRANE

54kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o.

7,60kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o.

53,96kWp SOLARNA ELEKTRANA EMSO e-mobility solutions d.o.o.

53,96kWp SOLARNA ELEKTRANA EMSO e-mobility solutions d.o.o.

53,96kWp SOLARNA ELEKTRANA EMSO e-mobility solutions d.o.o.

53,96kWp SOLARNA ELEKTRANA EMSO e-mobility solutions d.o.o.

20kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zadar EMSO e-mobility solutions d.o.o.

17,60kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Hum na Sutli EMSO e-mobility solutions d.o.o.

17,60kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Hum na Sutli EMSO e-mobility solutions d.o.o.

17kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Hum na Sutli EMSO e-mobility solutions d.o.o.

17kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Hum na Sutli EMSO e-mobility solutions d.o.o.

17kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Hum na Sutli EMSO e-mobility solutions d.o.o.

17kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Hum na Sutli EMSO e-mobility solutions d.o.o.

17kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Hum na Sutli EMSO e-mobility solutions d.o.o.

17kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Hum na Sutli EMSO e-mobility solutions d.o.o.

17kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Hum na Sutli EMSO e-mobility solutions d.o.o.

16,72kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Voloder EMSO e-mobility solutions d.o.o.

14,8kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Buna EMSO e-mobility solutions d.o.o.

9,12kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o.

9,12kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o.

8,97kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Gradići EMSO e-mobility solutions d.o.o.

8,97kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Gradići EMSO e-mobility solutions d.o.o.

8,97kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Gradići EMSO e-mobility solutions d.o.o.

7,2kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o.

7,60kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Gornja Lomnica EMSO e-mobility solutions d.o.o.

7,22kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o.

8,97kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Gradići EMSO e-mobility solutions d.o.o.

7,60kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o.

7,2kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o.

7,22kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o.

6,21kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o.

6,08kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o.

5,52 kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zadar EMSO e-mobility solutions d.o.o.

5,52 kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zadar EMSO e-mobility solutions d.o.o.

5,52 kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zadar EMSO e-mobility solutions d.o.o.

5,52 kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zadar EMSO e-mobility solutions d.o.o.

6,46kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o.

6,46kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o.

6,37 kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zadar EMSO e-mobility solutions d.o.o.

6,37 kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zadar EMSO e-mobility solutions d.o.o.

6,37 kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zadar EMSO e-mobility solutions d.o.o.

6,37 kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zadar EMSO e-mobility solutions d.o.o.

6,37 kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zadar EMSO e-mobility solutions d.o.o.

6,37 kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zadar EMSO e-mobility solutions d.o.o.

6,46kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o.

6,46kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Petrinja EMSO e-mobility solutions d.o.o.

6,46kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Petrinja EMSO e-mobility solutions d.o.o.

6,46kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Petrinja EMSO e-mobility solutions d.o.o.

6,46kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Petrinja EMSO e-mobility solutions d.o.o.

6,46kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Petrinja EMSO e-mobility solutions d.o.o.

6,21kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o.

6,21kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o.

6,2kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Donji Dragonožec EMSO e-mobility solutions d.o.o.

5,5kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Buševec EMSO e-mobility solutions d.o.o.

5,5kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Buševec EMSO e-mobility solutions d.o.o.

5,5kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Buševec EMSO e-mobility solutions d.o.o.

5,17kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Lekenik EMSO e-mobility solutions d.o.o.

4,45kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Vrsi EMSO e-mobility solutions d.o.o.

4,45kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Vrsi EMSO e-mobility solutions d.o.o.

4,45kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Vrsi EMSO e-mobility solutions d.o.o.

4,45kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Vrsi EMSO e-mobility solutions d.o.o.

4,45kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Vrsi EMSO e-mobility solutions d.o.o.

4,94kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Gradići EMSO e-mobility solutions d.o.o.

4,94kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Gradići EMSO e-mobility solutions d.o.o.

4,94kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Gradići EMSO e-mobility solutions d.o.o.

3,68kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zagreb EMSO e-mobility solutions d.o.o.

3,68kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zagreb EMSO e-mobility solutions d.o.o.

3,68kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zagreb EMSO e-mobility solutions d.o.o.

3,68kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zagreb EMSO e-mobility solutions d.o.o.

8,97kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Gradići EMSO e-mobility solutions d.o.o.

8,97kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Gradići EMSO e-mobility solutions d.o.o.

OTOČNI SUSTAV - Buševec

OTOČNI SUSTAV - Buševec

OTOČNI SUSTAV - Buševec

6,2kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Donji Dragonožec EMSO e-mobility solutions d.o.o.

6,2kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Donji Dragonožec EMSO e-mobility solutions d.o.o.

5,3kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o.

20kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zadar EMSO e-mobility solutions d.o.o.

20kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zadar EMSO e-mobility solutions d.o.o.

4kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Rakarje EMSO e-mobility solutions d.o.o.

10kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o.

10kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o.

10kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o.

10kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o.

10kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o.

7,5kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Demerje EMSO e-mobility solutions d.o.o.

7,5kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Demerje EMSO e-mobility solutions d.o.o.

7,5kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Demerje EMSO e-mobility solutions d.o.o.

7,5kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Demerje EMSO e-mobility solutions d.o.o.

7,5kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Demerje EMSO e-mobility solutions d.o.o.

4,69kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Buševec EMSO e-mobility solutions d.o.o.

4,69kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Buševec EMSO e-mobility solutions d.o.o.

4,69kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Buševec EMSO e-mobility solutions d.o.o.

4kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Buševec EMSO e-mobility solutions d.o.o.

4kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Buševec EMSO e-mobility solutions d.o.o.

8kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorca EMSO e-mobility solutions d.o.o.

4,5kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Ogulinec EMSO e-mobility solutions d.o.o.

3kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o.

4kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Kurilovec EMSO e-mobility solutions d.o.o.

4kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Rakarje EMSO e-mobility solutions d.o.o.

4kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Rakarje EMSO e-mobility solutions d.o.o.

4kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Rakarje EMSO e-mobility solutions d.o.o.

4kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Rakarje EMSO e-mobility solutions d.o.o.

Otočna solarna elektrana Lokacija: Vrbovo EMSO e-mobility solutions d.o.o.

3,5kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Bukevje EMSO e-mobility solutions d.o.o.

3,5kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Bukevje EMSO e-mobility solutions d.o.o.

10kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Vojnić EMSO e-mobility solutions d.o.o.

10kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Vojnić EMSO e-mobility solutions d.o.o.

SE 10kW - tvrtka SENSORIUM, Donje Podotočje

10kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: SENSORIUM, Donje Podotočje EMSO e-mobility solutions d.o.o.

8kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorca EMSO e-mobility solutions d.o.o.

8kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorca EMSO e-mobility solutions d.o.o.

8kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorca EMSO e-mobility solutions d.o.o.

8kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorca EMSO e-mobility solutions d.o.o.

SE 3kW - Dubrava, Zagreb
SE 10kW - Mraclin
SE 10kW - Sisak
SE 3,6kW - Pisarovina
SE 6kW - Lučko, Zagreb
SE 6kW - Umag
SE 3kW - Vrapče
SE 6kW - Vir
SE 5kW - Posedarje
SE 3,6kW - Djakovo
SE 3,4kW - Ivanić Grad
SE 3,9kW - Kurilovec, Velika Gorica
SE 5,3kW - Orle
SE 10kW - tvrtka SENSORIUM, Donje Podotočje
SE 10kW za samoopskrbu, Vojnić
SE 9kW za samoopskrbu, Hrašče
SE 3kW za samoopskrbu, Bedenica
SE Belišće sa E-punionicom
SE Belišće sa E-punionicom
SE Belišće sa E-punionicom
3fa37d2477167a0d9e1b761601bd7cfb.jpg

INSTALACIJOM SOLARNE ELEKTRANE SMANJITE TROŠKOVE ELEKTRIČNE ENERGIJE U VAŠEM DOMU I PODUZEĆU

 

Solarne elektrane proizvode električnu energiju, a potrošači svoje račune umanjuju za ostvarene prinose. Višak struje puštamo u mrežu HEP-a iz koje je u daljnjem razdoblju koristimo bez naknada.

Investicija u solarnu elektranu je siguran i nizak rizik. Potencijali korištenja u Republici Hrvatskoj su visoki te je zato očekivani povrat investicije od 5 do 7 godina ovisno o veličini i načinu korištenja solarne elektrane. 

 

EMSO e-mobility solutions d.o.o. Vam nudi usluge savjetovanja, izrade ponuda, izrade projekta (izrada glavnog projekta, vođenje korisnika u ishođenju elektroenergetske suglasnosti HEP-a) opremanje i montažu istih. SISTEM KLJUČ U RUKE!

Vaš prvi korak je PROJEKAT za koji je potreban što kvalitetniji izračun trenutnih potreba kao i onih u budućnosti. Nakon izrade idejnog projekta, naš tim izrađuje i glavni projekt koji je prilagođen potrebama potrošača. Naš tim vas savjetuje pri izboru opreme kao i izboru najpovoljnijeg distributera električne energije, komunikacija s HEP-om. Također naši izvođači i nadzor prate montažu i puštanje  u rad Vaše solarne elektrane te priključenja iste na elektrodistribucijsku mrežu.

 

PREDNOSTI SOLARNIH ELEKTRANA

1. BEZ TROŠKOVA

Električna energija koja se generira pomoću solarnih panela je besplatna jer sunce sija. Iako, sunce ne mora sijati konstantno ni punom snagom da bi se električna energija proizvodila, solarni paneli se pune u manjem obujmu i po oblačnom vremenu.

2. POTROŠNJA S CILJEM

Manja potrošnja energije znači manje troškove te je isto tako i manje štetna za okoliš.

3. SMANJENJE ŠTETNIH PLINOVA

Solarni paneli, za razliku od drugih fosilnih izvora energije, ne proizvode stakleničke plinove i nemaju CO2 te su samim time bolji za okoliš. Proizvode se na ekološki prihvatljiv način te su ekološki prihvatljiviji odabir.

4. SIGURNOST

Proizvodnja energije uz pomoć solarnih panela je potpuno sigurna opcija.​

5. INSTALACIJA

Vašu solarnu elektranu možemo postaviti u kratkom roku, često u roku od jednog dana. Posao se često može obaviti u roku od jednog dana.

6. BEZ DODATNIH TROŠKOVA

Obzirom da solarni paneli nemaju mobilne dijelove, manje se troše. Paneli ne zahtijevaju održavanje osim redovnog čišćenja.

7. POUZDANOST

Solarni paneli imaju vijek trajanja u prosjeku oko 25 godina što ih čini pouzdanima.

8. RECIKLIRANJE

Solarne ploče se mogu reciklirati 90% i ponovno se mogu upotrijebiti za izradu ploča.

9. VRIJEDNOST VAŠE NEKTRETNINE RASTE

Ugradnjom solarnih panela, tržišna vrijednost nekretnine se povećava ukoliko se odlučite za ugradnju iste. 

10. CIJENA POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE JE FIKSNA

Sami generirate svoju energiju i ne ovisite o vanjskom opskrbljivaču. Što znači da kada cijene opskrbljivača energijom variraju, ono ne utječe na vaše troškove električne energije.

11. POTICAJI

Generiranjem energije na održiv način, stječete pravo na subvencije i certifikat o zelenoj energiji.

 

 

SOLARNI SUSTAVI SA BATERIJAMA

ONGRID solarni sustav sa baterijom

ONGRID sustav je najkorisniji ako živite u području gdje je električna mreža nepouzdana. Ovaj sustav vezan je na mrežu s baterijom za pohranu, poznat kao ''hibridni solarni sustav'' zato što pruža prednosti poput – korištenja čiste solarne energije kao primarnog izvora električne energije te višak predaju u distribucijsku mrežu i koriste isti kada Vam to odgovara.

 

ONGRID sustav je svaki solarni sustav koji proizvodi električnu energiju za samoopskrbu kao i energiju za distribucijsku mrežu. Solarna elektrana je sinkronizira sa vašom instalacijom te je u paralelnom radu s mrežom HEP-a. Proizvedena energija koristi se za potrebe kućanstva ili poduzeća. Višak električne energije se isporučuje u mrežu HEP-a te sva dodatna električna energija koja se troši tijekom noći ili oblačnih dana, preuzima se iz distribucijske mreže preko istog (dvosmjernog) obračunskog mjernog mjesta.

 

Hibridni sustav u sebi spaja najbolje iz oba svijeta; korištenje svih prednosti solarne elektrane povezane na mrežu i korištenje Vašeg sustava izvan mreže – što znači napajanje kritičnih opterećenja u trenutcima kada mreža padne.

sole logo.jpg
logo.png
jinko-solar-logo.png
huawei logo small.jpg
Website-Slider-with-Family-v3 – kopija (
01036b2d-8ba5-48f5-abf1-805bf64e5352.jpg
11ce1621-0046-4304-a181-5af0cc00f45f.jpg
f5b4bf60-9059-4170-ac6d-559254288e60.jpg
KATALOG_EMSO_final_2021_010.png
Solar Panels on Roof
Zatraži informativnu ponudu

UPITNIK ZA IZRADU PRORAČUNA SOLARNOG FOTONAPONSKOG MREŽNOG SUSTAVA

Schema-Haus-PV-ai10-e1397070800534-860x632.jpg
Izvedba krova:
Izvedba krova:
Objekt...

Hvala na prijavi!
Javit ćemo vam se uskoro.

bottom of page