TVD - Uređaj za mjerenje temperature građana i kontrole ulaska

TVD KATALOG - EMSO_001.png
TVD KATALOG - EMSO_002.png
TVD KATALOG - EMSO_003.png
TVD KATALOG - EMSO_004.png
TVD KATALOG - EMSO_005.png
TVD KATALOG - EMSO_006.png