top of page
Zatraži ponudu

UPITNIK ZA IZRADU PRORAČUNA SOLARNOG FOTONAPONSKOG MREŽNOG SUSTAVA

U Napomenu upitnika upišite "GRATIS PROJEKT"  ukoliko planirate sa nama ugovoriti ugradnju solarne elektrane

shutterstock_2107816385.jpg
Vrsta prključka:
Izvedba krova:
Krov sadrži objekte na iskoristivoj površini? (npr. antena, dimnjak i sl.)
Objekti koji bacaju sjenu na krov?
Objekt...
Gromobranska instalacija?
Upload File

Kontakt: +385(0)98444670
Josip Kolarec, ing.

Hvala na prijavi!
Javit ćemo vam se uskoro.

bottom of page